Zapowiedź utrudnień w ruchu drogowym związanych z planowaną demonstracją rolników

Z uwagi na protest, który rolnicy planują przeprowadzić w najbliższy piątek, rozważa się możliwość wprowadzenia trudności w przemieszczaniu się po głównych arteriach komunikacyjnych regionu. Funkcjonariusze policji będą nieustannie monitorować sytuację na drogach, dbając o bezpieczeństwo osób podróżujących. W razie konieczności, kierowcy zostaną skierowani na alternatywne trasy objazdowe, aby uniknąć długich korków.

Policja będzie również zobowiązana do egzekwowania przepisów od tych, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze mogą narazić innych użytkowników na niebezpieczeństwo. Wszelkie naruszenia prawidłowego poruszania się po drogach będą miały określone konsekwencje.

Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim o konieczności przestrzegania poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji czy innych osób uprawnionych do regulowania ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem i każdy powinien dołożyć wszelkich starań, aby je zapewnić.