Zapowiedź blokady drogi S7 przez rolników – przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym

Ruch pojazdów na obwodnicy Elbląga może ulec znacznemu zakłóceniu, gdyż zaplanowano tam protest rolników. Akcja ta ma swój początek w najbliższy wtorek, dokładnie 20 lutego 2024 roku o godzinie dziesiątej rano, a jej zakończenie przewidziane jest na środę 21 lutego 2024 roku o tej samej porze. Z tego powodu na terenie Elbląga i na trasach dojazdowych do miasta należy spodziewać się komplikacji w ruchu drogowym oraz modyfikacji dotychczasowej organizacji ruchu.

Protestujący rolnicy zamierzają zgromadzić się na węźle Elbląg Południe, który znajduje się na trasie drogi krajowej S7. W związku z tym planowanym protestem, odcinek drogi S7 pomiędzy węzłami Elbląg Wschód a Elbląg Zachód zostanie całkowicie wyłączony z ruchu (z zastrzeżeniem dla służb ratunkowych). Policja wytyczy objazdy przez miasto dla normalnego ruchu pojazdów. Te zmiany niewątpliwie wpłyną na płynność ruchu. Wzywamy kierowców, aby przestrzegali zaleceń służby drogowej oraz tymczasowych oznaczeń drogowych. Przy okazji apelujemy również do podróżujących, aby jeżeli to możliwe, uniknęli podróży w te dni.

Zachęcamy osoby, które planują przemieszczać się po Elblągu w dniu protestu, do zorganizowania swojej trasy z wyprzedzeniem i uwzględnienia potencjalnych utrudnień w ruchu. Komplikacje te mogą wynikać z konieczności zmiany trasy, widocznego wzrostu liczby pojazdów na ulicach miasta oraz możliwych opóźnień w funkcjonowaniu transportu publicznego. Osoby mające zaplanowane spotkania lub wizyty np. u lekarza, powinny rozważyć wcześniejszy wyjazd. Podobnie jest w przypadku podróży poza miasto, szczególnie trasą S7 w stronę Gdańska czy Warszawy, gdzie także planowane są protesty w tych dniach. Zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość do mieszkańców oraz kierowców i o szczególną ostrożność podczas jazdy. Prosimy również o regularne śledzenie informacji medialnych na temat sytuacji zarówno na terenie Elbląga, jak i całego kraju.