Agresywny mężczyzna z Braniewa terroryzował rodzinę. Został zatrzymany i osadzony w areszcie tymczasowym

Funkcjonariusze Komendy Policji w Braniewie podjęli działania przeciwko brutalnemu domownikowi, który psychicznie i fizycznie terroryzował swoją partnerkę, nie szczędząc również groźbyskierowanych do dzieci. Decyzją sądu 23-letni mężczyzna został umieszczony w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy. Materiały zgromadzone przez policję w tej sprawie zostały przekazane prokuraturze.

W porannej godzinach dnia 13 lutego 2024 roku, mieszkaniec Braniewa został zatrzymany za stosowanie przemocy domowej. On, będąc agresorem wobec swojej partnerki, wszczął kłótnię domową, podczas której wyżywał się na kobiecie fizycznie i werbalnie. Co więcej, zagrażał jej życiu. Nie ominął również dzieci, będących świadkami tego tragicznego zdarzenia, skierowując do nich groźby karalne. Wobec powyższego – dla zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonej rodziny – policja postanowiła oddzielić awanturnika od reszty domowników. Mężczyzna był przetrzymywany w policyjnym areszcie, a funkcjonariusze zastosowali procedurę Niebieskiej Karty. Zatrzymany stanął też przed sądem, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Może mu grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, iż kodeks karny w artykule 207 jest jasny – osoba, która stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec bliskiej jej osoby, może zostać ukarana pozbawieniem wolności do lat 5.

W ramach procedury Niebieskiej Karty funkcjonariusze są najczęściej pierwszymi osobami, które interweniują w rodzinach dotkniętych przemocą domową. Wielokrotnie pomiędzy członkami rodziny dochodzi do nieporozumień, jednak niekiedy sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji. Policjanci mogą w takim przypadku sporządzić formularz Niebieskiej Karty i rozpocząć procedurę mającą na celu pomoc ofiarom przemocy. Ta procedura jest najczęściej realizowana przez dzielnicowych, którzy regularnie odwiedzają rodziny dotknięte przemocą, udzielają wsparcia ofiarom i informują o możliwościach uzyskania pomocy.

Przemoc nie zawsze ma swoje odbicie w siniakach i bliznach. Przemoc psychiczna, czyli emocjonalne znęcanie się, choć trudniejsza do zidentyfikowania, może być równie szkodliwa dla ofiary. Wyraża się ona poprzez wyzywanie i poniżanie, manipulację emocjonalną, izolację ofiary od społeczeństwa, groźby i zastraszanie oraz kontrolę i manipulację życiem osoby pokrzywdzonej. Przemoc psychiczna może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe, a także obniżyć poczucie własnej wartości ofiary.

Warto podkreślić, że przemoc ekonomiczna również jest formą przemocy domowej. Polega ona na kontroli sprawcy nad finansami ofiary, co może prowadzić do jej ekonomicznego uzależnienia. Sprawca może kontrolować dostęp do środków finansowych ofiary, zmuszać ją do oddawania zarobków czy zatajać dokumenty finansowe. Także w tym przypadku istotne jest świadomość swoich praw i szukanie pomocy.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, pamiętaj, że nie jesteś sam/a. Istnieje wiele organizacji gotowych Ci pomóc. Nie wahaj się z nimi skontaktować.