Zaplanowane prace konserwacyjne i techniczne syren alarmowych w Elblągu 8-9 lipca 2024 r.

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który jest częścią Urzędu Miejskiego w Elblągu, przekazuje informacje o planowanych działaniach związanych z systemem alarmowym miasta. Kontrola i prace konserwacyjne na syrenach alarmowych zostaną przeprowadzone w dniach 8 i 9 lipca 2024 roku.

Działania te obejmują również przegląd techniczny urządzeń, co jest niezbędne do pewności ich prawidłowego funkcjonowania. W trakcie prowadzenia tych prac, które zaplanowane są na godziny od 8:00 do 16:00, możliwe jest uruchomienie wybranych syren. W przypadku takiego uruchomienia, mieszkańcy mogą usłyszeć krótki, trwający tylko 5 sekund, sygnał dźwiękowy.