Zapalenie zniczy na grobach zasłużonych elblążan w obchodach Wszystkich Świętych

Artur Zieliński, Sekretarz Miasta Elbląg, z okazji nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych, odbył dzisiejszą wizytę na elbląskich cmentarzach i miejscach pamięci poświęconych wybitnym mieszkańcom miasta. Prezydent miasta, w symbolicznym hołdzie, zapalił znicze na nagrobkach, tablicach pamiątkowych oraz przy pomnikach.

Znicze w hołdzie dla byłych prezydentów Elbląga – Józefa Gburzyńskiego, Henryka Słoniny (położonych na cmentarzu w Stegnie) oraz Jerzego Wilka – zostały zapalone. Ponadto, znicz hołdu został zapalony na grobie Michała Oliwieckiego, który zmarł w bieżącym roku. Oliwiecki był harcerzem, służył jako komendant hufca ZHP Elbląg i sprawował funkcję prezydenta miasta Elbląg w latach 1987-1990. Przez wiele lat pełnił również rolę prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu.

Podczas wizyty, Artur Zieliński odwiedził również groby innych zasłużonych elblążan, takich jak żołnierz z Elbląga, który poległ podczas misji w Iraku, Zdzisława Olszewskiego, Dariusza Waldzińskiego i Tadeusza Grodziewicza. Zapalone zostały znicze na grobach honorowych obywateli miasta – gen. bryg. Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego, Jerzego Juliana Szewczyńskiego oraz księdza infułata Mieczysława Józefczyka. Dodatkowo, prezydent miasta złożył znicze pod Krzyżem Katyńskim, Krzyżem Papieskim w Parku Traugutta, przy Pomniku Jana Pawła II przed Katedrą św. Mikołaja oraz w krypcie, gdzie spoczywają Biskupi Elbląscy Andrzej Śliwiński i Jan Styrna.

Podczas swojej wizyty Sekretarz Miasta nie zapomniał także o grobach polskiego żołnierza wrześniowego na Cmentarzu Agrykola, grobach sojuszników i obeliskach upamiętniających dawne cmentarze niemieckie oraz obelisku ku czci więźniów Podobozu w Elblągu, będącego częścią Obozu Koncentracyjnego Stutthof.