Zakończenie remontu portu we Fromborku opóźnia się o ponad pół roku

Nowo aktualizowany termin zakończenia prac przy remoncie fromborskiego portu przesunął się o ponad pół roku. Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, zakończenie całego przedsięwzięcia przewiduje się na czerwiec 2024 roku. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, inwestycja miała być ukończona w trzecim kwartale 2023 roku.

Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni, przekazała nam informacje o zmianie harmonogramu. W lipcu poprzedniego roku pani Kierzkowska zapowiadała, że prace powinny dobiec końca jeszcze przed końcem 2023 roku. Czym jest spowodowane takie opóźnienie?

Pani Kierzkowska tłumaczy: „Przesunięcie terminu wynika z odmiennych od zaplanowanych warunków geologicznych. Te nieprzewidziane okoliczności wymusiły zmiany w technologii przygotowania i odpowiedniego wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie. Prace są prowadzone mimo niekorzystnych warunków pogodowych, a zaplanowane terminy na ten rok są nienaruszone.”

Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni przekazała również, jakie zadania pozostają jeszcze do wykonania przez kontrahenta. Są to między innymi: wykończenie nawierzchni z podbudową, wzmocnienie podłoża i nad rurociągami, zabezpieczenie oczepu, wyposażenie nabrzeża (stojaki sprzętu ratunkowego, znaki drogowe, tablice informacyjne, odbojnice, zbiornik wód zaolejonych), zagospodarowanie terenu (wiaty śmietnikowe, cokoły i ogrodzenie panelowe z bramami wjazdowymi i bramkami wejściowymi, ławki, kosze na śmieci).

W planach są również prace teletechniczne, elektryczne oraz wodociągowe. Dodatkowo przewiduje się instalację kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Szacowany koszt tych prac wynosi około 3,2 mln złotych.

Magdalena Kierzkowska podkreśla, że rozbudowa portu przyczyni się do poprawy parametrów użytkowych obiektu, w tym dopuszczalnego obciążenia użytkowego i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m). Zapowiada także poprawę stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznej, powiększenie basenu portowego oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych, wielkości wchodzących jednostek i bezpieczeństwa żeglugi.

Warto dodać, że inwestycja w porcie we Fromborku jest finansowana z budżetu państwa i środków Urzędu Morskiego w Gdyni. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 17 mln złotych.