Wsparcie na rzecz bezdomnych w Elblągu: Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych

Pogarszające się warunki pogodowe w porze jesienno-zimowej stanowią wyzwanie dla osób bezdomnych. W Elblągu, centrum wsparcia dla takich osób działa od początku bieżącego roku pod auspicjami Miejskiego Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. To centrum jest prowadzone na rzecz samorządu przez Stowarzyszenie „Od nowa…”, które skupia się na pomocy dla bezdomnych i potrzebujących. W ramach współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych, Strażą Miejską i Policją, pracownicy monitorują miejsca, gdzie zazwyczaj przebywają osoby bezdomne, podejmując działania mające na celu ich zabezpieczenie w ośrodkach wsparcia. Dla tych osób uruchomione zostały również jadłodajnia i bezpłatna infolinia. Wiceprezydent Miasta Elbląga – Pan Michał Missan zebranie z przedstawicielami różnych jednostek organizacyjnych miasta, służb oraz organizacji pozarządowych, gdzie omówiono zadania związane z zabezpieczaniem potrzeb osób bezdomnych w okresie zimowym 2023-2024.

Centrum oferuje także ogrzewalnię dla 40 osób w kryzysie bezdomności, niezależnie od płci, a także dla tych, którzy są pod wpływem alkoholu. Oferuje też dostęp do łazienki, możliwość przygotowania ciepłego posiłku czy napoju, a nawet zapewnienie czystej odzieży i bielizny osobistej. W ramach działalności centrum funkcjonuje również punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców Elbląga zagrożonych problemem alkoholowym. Dzięki wsparciu specjalistów z centrum, 8 osób zostało skierowanych do ośrodków leczenia uzależnień, a 16 podjęło zatrudnienie. Dodatkowo, w listopadzie zostaną uruchomione dwa mieszkania treningowe dla kolejnych osób, które podjęły decyzję o wyjściu z bezdomności.

Wiceprezydent Elbląga Michał Missan podkreśla, że centrum jest placówką nowoczesną, oferującą kompleksową pomoc dla osób bezdomnych. Dzięki specjalistycznemu wsparciu, osoby te mają szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą również korzystać ze schroniska znajdującego się przy ulicy Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko z usługami opiekuńczymi oraz noclegownia i ogrzewalnia. Elbląskie Centrum Usług Społecznych decyduje o umieszczeniu osób w schronisku. W przypadku chęci skorzystania z noclegowni i ogrzewalni, skierowanie nie jest wymagane.

Na okres jesienno-zimowy, na zlecenie samorządu, działa również jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17, gdzie wydawane są gorące posiłki dla osób bezdomnych skierowanych przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Od 1 listopada 2023 do 31 marca 2024 pod numerem telefonu 800 165 320 działa bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy można uzyskać dzwoniąc pod ten numer.

Pracownicy socjalni i streetworkerzy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych regularnie monitorują miejsca pobytu osób bezdomnych we współpracy ze Strażą Miejską i Policją. Apelują również do mieszkańców miasta o przekazywanie informacji na temat osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Zgłoszenia można składać w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Komendzie Miejskiej Policji oraz Elbląskim Centrum Usług Społecznych. Na stronie ECUS można dokonać zgłoszenia anonimowo.