sportowcy w Elblągu

Wsparcie dla sportowców w Elblągu 

Sportowcy w Elblągu mogą liczyć na wsparcie władz w rozwijaniu swoich pasji. Doceniane są również sportowe osiągnięcia. Jeszcze do 30 i 31 grudnia składać można wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień dla trenerów, zawodników i innych osób, które wyróżniają się w działalności sportowej. 

Osoby aktywnie fizycznie, osiągające sukcesy w rywalizacji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej mogą liczyć na wsparcie finansowe. Do 30 grudnia bowiem przyjmowane są wnioski, które zapewnią stypendium młodym sportowcom w Elblągu. Natomiast do 31 grudnia składać można wnioski o przyznanie wyróżnień oraz nagród Prezydenta Elbląga – Witolda Wróblewskiego. Przyznawane są one osobom wyróżniającym się w aktywności oraz osiągającym wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe, które przyznawane jest przez Prezydenta Elbląga, otrzymało w 2022 roku 35 zawodników. Comiesięczne wsparcie ma przede wszystkim wesprzeć karierę sportową zawodników, spełniających określone kryteria.