Upadek Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego Usługa Dom w Elblągu po 30 latach działalności

Po trzech dekadach funkcjonowania, wygląda na to, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego Usługa Dom w Elblągu dobiega końca. Planowane było powołanie nowego zarządu jako ostatniego ratunku dla istnienia spółdzielni, jednak nie udało się znaleźć osób chętnych do przejęcia roli zarządu. Walne zgromadzenie członków spółdzielni, które miało miejsce 29 marca, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów – poinformował radca prawny Tomasz Wolny-Dunst, pełniący rolę kuratora spółdzielni.

Niepowołanie nowego zarządu może oznaczać upadek spółdzielni. Jak informuje kurator, teraz decyzja w tej sprawie będzie należała do sądu. Może on podjąć decyzję o likwidacji Usługi Dom bądź o jej upadłości. Problem z funkcjonowaniem spółdzielni pojawił się na początku ubiegłego roku, kiedy to prezes spółdzielni przeszła na emeryturę i pozostali członkowie zarządu poszli w jej ślady.

Po przejściu na emeryturę prezes spółdzielni 1 lutego, Rada nadzorcza jeszcze przez jakiś czas funkcjonowała, jednak w kwietniu na siedzibie spółdzielni pojawiło się ogłoszenie o tymczasowym zamknięciu biura. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że właściciele poszczególnych nieruchomości nie mieli z kim się skontaktować.

Lokatorzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mieli zablokowane konto przez komornika, dług u dostawców mediów i brak dostępu do dokumentów przechowywanych w zamkniętym biurze. Sytuacja ta była efektem wieloletniego procesu sądowego pomiędzy spółdzielnią a firmą wykonującą ostatnią inwestycję Usługi Dom w Elblągu – budynkiem przy ul. Reja. Wykonawca domagał się zapłaty kilku milionów złotych, co doprowadziło do zablokowania konta spółdzielni przez komornika.

Większość budynków, które należały do Usługi Dom, przeszło pod zarządzanie wspólnot mieszkaniowych. Przez dłuższy czas miały one problem z dostępem do dokumentacji przechowywanej w siedzibie spółdzielni. Dopiero w październiku ubiegłego roku do lokalu wszedł kurator, a w styczniu tego roku zakończyła się inwentaryzacja i wydanie dokumentacji wspólnot, które jako pierwsze wnioskowały o wyznaczenie kuratora dla spółdzielni. Tomasz Wolny-Dunst, pełniący rolę kuratora, informował również inne podmioty o możliwości złożenia wniosku o rozszerzenie kurateli.

Przypomnijmy, że Spółdzielnia Usługa Dom powstała w 1994 roku. W ciągu trzydziestu lat swojego istnienia wybudowała wiele budynków mieszkalnych, m.in. przy ulicach: Reja, Robotnicza i Nitschmanna w Elblągu oraz w Krynicy Morskiej.