Ujawnienie nielegalnych automatów do gier w Elblągu przez funkcjonariuszy WMUCS

Równo tydzień temu, ponad trzydzieści funkcjonariuszy podległych Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu z siedzibą w Olsztynie, na wniosek Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, przystąpiło do realizacji działań mających na celu wykrycie nielegalnej działalności. W trakcie tych działań odkryto obecność 99 sztuk nielegalnych automatów do gier hazardowych. Znalazły się one w dwóch różnych magazynach położonych na terenie Elbląga.

Podczas przeszukań jednego z pawilonów, strażnicy prawa zabezpieczyli aż 63 maszyny używane do prowadzenia nielegalnych gier. W drugim miejscu natomiast, gdzie udało się znaleźć i zabezpieczyć kolejne 36 urządzeń, prowadzono działalność związaną z produkcją oraz renowacją tego typu maszyn.

Na miejscu znaleziono również wiele rozproszonych elementów składowych tych automatów, które wykorzystywane były do naprawiania i montowania urządzeń. Funkcjonariusze przeprowadzili dodatkowo eksperyment procesowy na wybranych urządzeniach, co pozwoliło potwierdzić ich hazardowy charakter.

Inwestygacja wciąż trwa i ma charakter rozwojowy.