Trzy firmy zainteresowane projektem pogłębienia rzeki Elbląg, jednak ich oferty przewyższają przewidywane koszty Urzędu Morskiego w Gdyni o ponad 40 mln zł

Projekt czwartego etapu budowy drogi wodnej, która ma połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, obejmuje pogłębienie rzeki Elbląg na odcinku dłuższym niż 8,5 km. Przetarg na realizację tego zadania został ogłoszony miesiąc przed wyborami i przyciągnął trzy firmy, które wyraziły zainteresowanie wykonaniem tego zadania. Niestety, wszystkie złożone propozycje przekraczały oczekiwane koszty ustalone przez Urząd Morski w Gdyni o sumę przekraczającą 40 mln zł.

Ważne jest jednak to, że przetarg nie obejmował kluczowego fragmentu rzeki o długości 900 metrów. Pogłębienie tego konkretnego odcinka stanowi ostatni etap rządowej inwestycji, mającej na celu stworzenie kanału przez Mierzeję Wiślaną i połączenie portu w Elblągu z Morzem Bałtyckim. Ten finalny etap początkowo był głównym celem całej inwestycji.