Triumf uczennic Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Z ogromnym entuzjazmem przekazujemy informację, iż Ada i Wiktoria Bizoń – uczennice klasy IV naszej szkoły, osiągnęły pokaźne zwycięstwo na arenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Konkurs ten, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w stolicy kraju, jest wyjątkowo prestiżowym i skomplikowanym wydarzeniem skierowanym do uczniów kończących naukę we wszystkich liceach sztuk plastycznych. Udział biorą w nim jedynie te osoby, które charakteryzują się nietuzinkowymi umiejętnościami obserwacyjnymi, artystycznym tłumaczeniem natury oraz perfekcyjną techniką w dwóch z trzech dziedzin (rzeźba, malarstwo i rysunek). Konkurs jest trójstopniowy: początkowo są eliminacje wewnątrzszkolne, potem makroregionalne i na koniec ogólnopolski. Już sam awans do drugiego etapu – makroregionalnego – jest znaczącym osiągnięciem.

Na etapie krajowym rywalizują finaliści z czterech makroregionów, którzy zdobyli miejsca od pierwszego do trzeciego. Uczestniczą również ci uczniowie, którzy uzyskali najwyższą punktację na skalę przeliczeniową dla całego kraju.

Za lokalizację III etapu konkursu posłużył dom plenerowy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie. Zmagania trwały od 2 do 7 czerwca 2024 r., a na etapie ogólnopolskim, uczniowie musieli zrealizować zadania warsztatowe z wybranych dziedzin: rysunku, malarstwa bądź rzeźby, stworzyć szkice i kompozycje na wyznaczony temat.

Podczas konkursu oceniane były prace plastyczne wykonane przez uczestników oraz ich autoprezentacja, obejmująca ich działalność twórczą i artystyczne zamiłowania.

Komisję oceniającą stanowiło ośmioro jurorów, których wytypowali rektorzy uczelni artystycznych z takich miast jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Szczecin.

Nasze uczennice Ada i Wiktoria rywalizowały odpowiednio w kategorii rysunek i malarstwo. Obie zaprezentowały nieprzeciętny talent i determinację, co zaowocowało zdobyciem indeksów na wyższe uczelnie artystyczne bez konieczności przystępowania do egzaminu wstępnego!

Z serca gratulujemy Adzie i Wiktorii ich imponujących dokonań i życzymy dalszego artystycznego rozwoju oraz kolejnych triumfów!