Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wprowadza nowe standardy w zakresie usług zdrowotnych dzięki realizacji innowacyjnego projektu

Rozpoczęcie Nowego Roku Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu świętuje końcem pionierskiego Projektu, mającego na celu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego”. To ambitne przedsięwzięcie pozwoliło na znaczne zwiększenie standardów opieki nad pacjentami.

Zarówno szpital, jak i jego pacjenci zyskali dzięki umowie Nr RPWM.09.01.02-28-0003/19-00, podpisanej 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie. Było to możliwe dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem programu była poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, szczególnie na terenie miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.

Proces ten składał się z kilku etapów, które obejmowały rozbudowę budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Do realizacji projektu należało powiększenie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35. Również przeprowadzono modernizację kilku oddziałów szpitala, w tym Chirurgii Dziecięcej, Pediatrycznego (dla dzieci starszych i młodszych), Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Psychiatrycznego.

W ramach Projektu stworzono także nowy, zaawansowany Blok Operacyjny. Wyposażony on został w pięć nowoczesnych sal operacyjnych, wysoce zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, centralną sterylizatornię z pełnym wyposażeniem, a także 7- łóżkową salę wybudzeniową. Dodatkowo do Bloku Operacyjnego dołączono pomieszczenia służące do przygotowania pacjentów i personelu, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz dodatkowe korytarze. Całość połączona została z budynkiem głównym Szpitala za pomocą trzykondygnacyjnego łącznika, który posiada dwie windy przeznaczone dla personelu szpitala.