Streszczenie policyjnych działań w Elblągu podczas ostatniego weekendu

Podczas minionego weekendu, funkcjonariusze prewencji z elbląskiego wydziału policji przeprowadzili 103 interwencje. W ramach swoich obowiązków rutynowo legitymowali przechodniów na ulicach miasta, co zaowocowało sprawdzeniem tożsamości aż 345 osób. W dwóch przypadkach osoby były nietrzeźwe, więc zostały przewiezione do Izby Wytrzeźwień. Liczba mężczyzn, którzy musieli tam spędzić resztę dnia wyniosła tym razem 8.

Wymierzono też kilka sankcji finansowych: policjanci nałożyli łącznie 28 mandatów. Dodatkowo, w 86 przypadkach interweniujący zdecydowali się na pouczenie zamiast kary pieniężnej. Ciekawostką jest, że aż czterokrotnie skierowano do sądu wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń.

Z kolei policjanci odpowiedzialni za ruch drogowy w Elblągu nie mieli spokojnego weekendu. Legitymowali oni 178 osób oraz przeprowadzali kontrole 167 pojazdów. Niestety, odnotowano również 24 kolizje.

Aż 48 kierowców złapał się w policyjnej pułapce prędkości, przekraczając dopuszczalne limity. W konsekwencji nałożono 58 mandatów karnych, a 34 kierowcom wystarczyło jedynie pouczenie. Dodatkowo, do sądu trafiły 10 wniosków o ukaranie. Policja przeprowadziła również testy na obecność alkoholu u 799 kierowców. Niestety, dwóch z nich nie przeszło tego testu pomyślnie, ponieważ prowadzili pojazd będąc pod wpływem alkoholu.