Strategia gospodarczego rozwoju Elbląga według planu Edmunda Szweda

Edmund Szwed zaproponował Gminny Program Gospodarczy dla Elbląga, który opiera się na trzech strategicznych kierunkach. Są to: rozwój inwestycji przemysłowych w okolicach Terkawki, budowa osiedla składającego się z około 10 tysięcy domów plus energetycznych na Modrzewinie Północ i założenie Elbląskiego Banku Komunalnego.

W planach jest stworzenie dwóch dużych zakładów produkcyjnych w rejonie Terkawki. Pierwszy zakład zajmie się produkcją domów plus energetycznych, które są pozbawione emisji szkodliwych substancji. Miesięcznie ma być produkowane 1105 takich domów, co przekłada się na zatrudnienie około 7 400 osób.

Drugi zakład ma na celu produkcję agregatów geotermalnych. Zamierza on wyprodukować 3900 takich urządzeń na miesiąc, co oznacza utworzenie około 25 900 miejsc pracy.

Zakład Produkcji Agregatów Geotermalnych zostanie wyposażony w dużą odlewnię próżniową elementów z tytanu do turbin parowych i pomp ciepła oraz zakład montażu tych urządzeń. Produkcja będzie odbywać się w tradycyjnych kontenerach morskich. Docelowo planowane jest wytworzenie 6 agregatów geotermalnych na godzinę.

Wybór lokalizacji zakładów w Terkawce nie jest przypadkowy. Zakłady zostaną zbudowane blisko węzła Elbląg Wschód ze względu na duże zapotrzebowanie na transport kontenerów początkowo z Gdańska, a później z nowego portu u ujścia Wisły.

Obie fabryki będą działały na zasadach zero emisji, stając się „zielonymi zakładami”. Zatrudnienie, jakie będę one oferowały, spowoduje zapotrzebowanie na domy plus energetyczne dla 33 300 osób – mieszkańców Elbląga i nowych pracowników z okolicznych gmin. Proces zamieszkania w tych domach ma potrwać 6 lat.

Planowane wynagrodzenia w zakładach opiewają na: 9 000 zł netto dla pracowników na stanowiskach szeregowych, 12 000 zł netto dla kierowników i 15 000 zł na stanowisku dyrektorskim. Łącznie, zakłady zatrudnią 33 300 osób, generując podatek dochodowy w wysokości 987 zł/mies., co przekłada się rocznie na kwotę 394 405 200 zł.

W efekcie, pojawieniem się w Elblągu niewyobrażalne dotąd potencjału nabywczego. Jego wartość szacuje się na 9 000 zł miesięcznie dla każdej z 33 300 osób, co daje kwotę 299 700 000 zł/mies. i aż 3,6 mld zł/rok. W takiej sytuacji, osoby zarabiające co najmniej 9 000 zł miesięcznie będą mogły wydawać znaczne środki na zakup towarów i usług od lokalnych przedsiębiorców, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju miasta.