Stabilność dostaw wody i usług kanalizacyjnych zapewniona dzięki nowemu porozumieniu

Na podstawie umowy, którą dzisiaj parafował Marek Misztal, Prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK), oraz reprezentant Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, pracownicy EPWiK wywiążą się z obowiązku strajku 3 czerwca, a instead skupią się na świadczeniu usług dla mieszkańców Elbląga. Bezpieczeństwo w zakresie dostępności do wody pitnej i systemu kanalizacyjnego nie jest więc narażone.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w porozumieniu, każdemu z pracowników spółki zostanie przyznane jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 300 zł brutto, które zostanie wypłacone do końca maja 2024 roku. Ponadto, po oficjalnym zatwierdzeniu nowych stawek za zbiorowe dostawy wody i odprowadzanie ścieków, które mają wejść w życie po 13 października 2024 roku, obie strony rozpoczną negocjacje dotyczące oceny stanowisk pracy. Celem tych rozmów będzie analiza różnic płacowych oraz omówienie propozycji dodatku stażowego.

Prezydent Elbląga, Michał Missan, wyraził swoje zadowolenie z faktu, że doszło do porozumienia. Pochwalił postawę związkowców, podkreślając ich odpowiedzialne podejście oraz dążenie do jak najszybszego rozwiązania sporu. Prezydent przypomniał również o swoim wcześniejszym zobowiązaniu do sprawdzenia, czy w innych miejskich spółkach także jest przyznawany dodatek stażowy oraz przeanalizowania systemu wynagrodzeń w podobnych firmach działających na terenie innych samorządów. Plany te obejmują również przeprowadzenie zewnętrznego audytu w EPWiK.

Zapytania o ceny zostały już wysłane do firm audytorskich i odpowiedzi są oczekiwane do 5 czerwca.