Schmid Polska, producent kotłów, wyda ponad 7,7 milionów na inwestycję w nieruchomość na Modrzewinie

Zakład produkcyjny Schmid Polska, specjalizujący się w produkcji kotłów na biomasę drzewną, zdecydował o zakupie działki na terenie Modrzewiny. Wyłoży za nią kwotę przekraczającą 7,7 mln złotych. Ofertę na sprzedaż gruntu przy ulicy Rosnowskiego zgłosiło miasto, a jedynym uczestnikiem przetargu okazała się wspomniana firma.

Obecnie Schmid Polska posiada w Elblągu zakład produkcyjny ulokowany przy ulicy Niskiej. Jest to jedno z największych przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Schmid, szwajcarskiego giganta w dziedzinie tworzenia systemów energetycznych opierających się na wykorzystaniu biomasy drzewnej. Jak wynika ze strony internetowej firmy, plany ekspansji są już prawdopodobnie rozważane.

Firma była jedynym oferentem, który zgłosił się do przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Rosnowskiego, ogłoszonego przez miasto. Ostatecznie, Schmid Polska została wybrana jako wykonawca po zaoferowaniu kwoty 7 mln 726 tys. zł, przewyższając cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną na poziomie 7 mln 650 tys. zł.

Przeznaczony do sprzedaży teren przy ulicy Rosnowskiego obejmuje trzy działki o łącznej powierzchni 7,45 ha. Jest to nieruchomość niezabudowana, znajdująca się na obszarze Modrzewiny Południe, bezpośrednio sąsiadująca z zabudowaniami przemysłowymi, usługowymi i magazynowymi, jak również zbiornikiem retencyjnym i terenami techniczno-przemysłowymi zaplanowanymi pod inwestycje. Jak informowano w ogłoszeniu przetargu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren ten jest przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz budynki usługowe.