Przeniesienie swojego obwodu głosowania w wyborach parlamentarnych – jak to zrobić?

Dla wszystkich tych, którzy 15 października – w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – nie będą mogli znaleźć się w swoim domowym obwodzie głosowania, istnieją pewne możliwości umożliwiające oddanie głosu. Wiele osób może zastanawiać się, jak dokonać zmiany swojego obwodu głosowania, jeśli planują być w innym miejscu.

Piotr Sarnacki, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, wyjaśnia istniejące opcje. Przede wszystkim, jeśli jesteśmy pewni, że w dniu wyborów będziemy przebywać w innej miejscowości, możemy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców tej konkretnej miejscowości. W rezultacie nasze nazwisko zostanie wpisane do ewidencji ludności w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Sarnacki podkreśla jednak, że warto w takiej sytuacji zaopatrzyć się również w zaświadczenie potwierdzające prawo do głosowania. Ciekawostką jest fakt, że można to zaświadczenie otrzymać obecnie w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. To stanowi zmianę w stosunku do poprzednich wytycznych, które pozwalały na uzyskanie takiego zaświadczenia tylko w urzędzie gminy, w miejscowości z naszym adresem zameldowania.

Wyborcy, którzy postanowią uzyskać takie zaświadczenie, są automatycznie skreślani z listy swojego pierwotnego obwodu wyborczego. Następnie są wpisywani na nową listę w dniu głosowania, w obwodzie wyborczym, który sami wyznaczą. Warto zauważyć, że może to być nawet obwód, do którego byli przypisani pierwotnie.