Program stypendialny dla studentów medycyny w Elblągu – nabór wniosków

Miasto Elbląg zaprasza studentów kierunków lekarskich na V i VI roku studiów do składania wniosków o przyznanie stypendium, które jest częścią programu wspierającego przyszłych lekarzy. Czas na zgłoszenia upływa 5 października.

Program ten kierowany jest do studentów zaawansowanych lat medycyny, którzy planują swoją przyszłą karierę w jednym z elbląskich szpitali. W zamian za zobowiązanie do podjęcia pracy i odbycia szkolenia rezydenckiego w wybranym placówce na okres nie krótszy niż 4,5 roku, program proponuje wysokość stypendium wynoszącą 2000 zł miesięcznie. Praca powinna rozpocząć się w ciągu trzech miesięcy od zakończenia stażu lekarskiego.

W bieżącym roku dostępne są trzy miejsca dla ambitnych studentów – dwa w Szpitalu Miejskim oraz jedno w Szpitalu Wojewódzkim. Studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji spośród priorytetowych obszarów takich jak: choroby wewnętrzne, anestezjologia i intensywna terapia, radiologia i diagnostyka obrazowa, medycyna ratunkowa, neurologia czy neonatologia.

Proces zbierania wniosków na stypendia potrwa do 5 października, zgodnie z oficjalnym komunikatem władz miasta.