Pojazdy porzucone w Elblągu: Straż Miejska usunęła trzy samochody w styczniu

Zgodnie z przypomnieniem elbląskiej Straży Miejskiej, zostawienie pojazdu na drodze publicznej, terenie mieszkalnym czy obszarze ruchu drogowego – bez tablic rejestracyjnych lub w stanie sugerującym, że nie jest używany – może prowadzić do jego usunięcia przez strażników miejskich. Takie działanie odbywa się na koszt właściciela pojazdu.

Co więcej, obywateli Elbląga zdarza się powiadamiać straż miejską o samochodach, które nie wyglądają na opuszczone, lecz po prostu zajmują miejsce parkingowe przez dłuższy czas. Przykładowo, może zdarzyć się sytuacja, gdy sąsiad zachoruje czy wyjedzie, a jego pojazd pozostaje zaparkowany na tych samych miejscach przez kilka dni.

Kiedy takie zgłoszenie dociera do strażników miejskich, dokonują oni dokładnej weryfikacji. Jeżeli nie znajdują podstaw do interwencji – rezygnują z planowanych działań.

Od początku 2024 roku Straż Miejska w Elblągu przeprowadziła już 15 interwencji dotyczących niewykorzystywanych pojazdów. W samym styczniu strażnicy usunęli aż trzy takie pojazdy, oczywiście na koszt ich właścicieli.