Podzielona sprzedaż terenów dawnego kompleksu wojskowego przy ul. Lotniczej trwa od dekady

Przez ostatnią dekadę, miasto systematycznie oferuje na sprzedaż fragmenty dawnej posiadłości wojskowej, usytuowanej przy ul. Lotniczej. Obecnie, władze miejskie zamierzają ponownie wystawić na sprzedaż jedno z tam znajdujących się działek, ale tym razem za obniżoną cenę.

Próba sprzedania nieruchomości przy ul. Lotniczej miała miejsce po raz pierwszy w ubiegłym roku, kiedy to sprzedawano działkę o powierzchni przekraczającej 0,3579 ha. Ratusz informował wówczas, że brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym usytuowana jest oferowana nieruchomość. Dlatego też ewentualne zabudowy powinny następować na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Elbląga o warunkach zabudowy, którą nabywca musi uzyskać samodzielnie i pokryć koszt z własnej kieszeni.

W przypadku pierwszego przetargu, cena wywoławcza wynosiła 650 tys. zł. Niestety, nie znaleziono osoby zainteresowanej zakupem. Dlatego też miasto podjęło decyzję o przeprowadzeniu kolejnego, już trzeciego przetargu. Tym razem jednak, chce zaoferować nieruchomość po niższej cenie – za 585 tys. zł. Informacje o tym zamieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.