Podsumowanie weekendowej aktywności elbląskiej policji: liczne interwencje i kontroli drogowe

W ciągu zakończonego niedawno weekendu, funkcjonariusze prewencyjnej służby policyjnej 113 razy podejmowali działania interwencyjne. W ramach swych działań, dokonali wylegitymowania aż 346 osób na terenie miasta. Okazało się, że ośmiu mężczyzn potrzebowało pomocy w osiągnięciu trzeźwości, dlatego zostali umieszczeni w izbie wytrzeźwień. Policja ukarała też 27 osób mandatami, zaś prawie sto razy udzielono pouczeń obywatelom łamiącym prawo. Dwa przypadki okazały się na tyle poważne, że wymagały skierowania wniosków o ukaranie do sądu.

Z kolei funkcjonariusze odpowiedzialni za kontrolę ruchu drogowego byli równie aktywni, wylegitymując 194 osoby. Dodatkowo przeprowadzili kontrolę 170 pojazdów. Stwierdzono, że aż 104 kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość, w tym dwaj przekroczyli ją o ponad 50 km/h. Wyemitowano 106 mandatów karnych i udzielono 50 pouczeń. Sześć przypadków naruszenia przepisów ruchu drogowego było na tyle poważnych, że wymagało skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wszyscy kierowcy (łącznie 610 osób) zostali sprawdzeni pod kątem trzeźwości, a dwóch z nich okazało się prowadzić pojazdy będąc pod wpływem alkoholu. W sumie odnotowano 15 zdarzeń drogowych.