Planowana inwestycja w instalację windy dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu

W budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 noszącego imię Janusza Korczaka w Elblągu, planowane jest przeprowadzenie inwestycji związanej z budową windy osobowej. Koszt całego przedsięwzięcia wynosić będzie ponad 350 tysięcy złotych. Na realizację tego zadania podpisana została umowa przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prace wykonawcze powierzono firmie Artmed Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Tomaszowie Mazowieckim. Zakładane działania obejmują: demontaż aktualnie istniejącego dźwigu, przeprowadzenie prac budowlanych związanych z przebiciem stropodachu budynku parterowego oraz ścian zewnętrznych pierwszego i drugiego piętra w celu utworzenia wejść do windy, konstrukcję szybu windowego, dostarczenie i zamontowanie dźwigu platformowego pionowego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, budowę nowych schodów na parterze budynku, wzniesienie nowych ścianek działowych oraz przeprowadzenie napraw posadzek, ścian i sufitów. Dodatkowo planowany jest odbiór techniczny nowo zamontowanego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 354 724 zł, z czego kwota 165 000 zł (co stanowi 47% wartości zadania) pochodzi z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Reszta niezbędnych środków, czyli 189 724 zł, to własne fundusze Gminy Miasto Elbląg.

Do dyspozycji wykonawcy pozostają cztery miesiące na realizację powierzonego mu zadania.