Otwarcie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat samorządu terytorialnego w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

W czwartek, 19 października 2023 roku, w murach Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przeprowadzono III Ogólnopolską Konferencję Naukową. Obszernym tematem dyskusji była rola „Samorządu terytorialnego w Polsce – jego aktualny stan oraz potencjalne perspektywy”. Wydarzenie to miało na celu poszerzenie debaty na temat miejsca samorządu terytorialnego w kontekście systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Podczas konferencji wystąpił wybitny prelegent nadinspektor Tomasz Klimek, pełniący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Prowadzący siły policyjne Warmii i Mazur podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Charakteryzował ją jako efektywne narzędzie do utrzymania otwartej komunikacji między społecznością a formacjami policyjnymi.