Ośrodek Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadza podstawowy kurs dla przyszłych instruktorów grupy saperskiej i inżynierii wojskowej

W okresie od 13 do 24 listopada, Ośrodek Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) prowadzi podstawowe szkolenie przeznaczone dla kandydatów na instruktorów specjalizujących się w dziedzinie grupy saperskiej i inżynierii wojskowej. W trakcie dwunastodniowego kursu zbiera się kilkadziesiąt osób z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju. Część praktyczna tego szkolenia odbywa się na obszarze poligonu znajdującego się w Toruniu.

Centrum Szkolenia WOT oferuje więcej niż 40 różnorakich kursów – od dowódczych po specjalistyczne, włączając w to także te, które przygotowują uczestników do pełnienia roli instruktorów w przyszłości. Ze względu na szczególną naturę Terytorialnej Służby Wojskowej, niektóre programy szkoleniowe, takie jak kurs saperski, są organizowane w kilku etapach. Po ich zakończeniu żołnierz zdobywa niezbędną wiedzę i kwalifikacje, które upoważniają go do objęcia roli instruktora w danej dziedzinie – wyjaśnia płk dr Przemysław Żukowski, dyrektor Centrum Szkolenia WOT.

Program szkolenia dla instruktorów z grupy saperskiej i inżynierii wojskowej składa się z trzech etapów – podstawowego, instruktorskiego i doszkalającego. W ramach podstawowego szkolenia, Terytorialsi zdobywają umiejętności z zakresu różnorodnych technik wysadzania, niszczenia konstrukcji wykonanych z drewna, metalu czy żelbetonu, pokonywania przeszkód inżynieryjnych, montażu i demontażu min, a także przechodzenia przez pola minowe.