Ogłoszenie o rekrutacji: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje nowych pracowników

Izba Administracji Skarbowej (IAS) w Olsztynie ogłosiła niedawno, że rozpoczyna proces rekrutacji dla Służby Celno-Skarbowej. Zainteresowane osoby mogą ubiegać się o jedno z 14 dostępnych stanowisk w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym, zlokalizowanym również w Olsztynie. Czas na zgłoszenia upływa 19 lipca.

W szczególności, IAS szuka osób gotowych do pracy w Oddziale Celnym w Bezledach i Grzechotkach, a także w Wydziale Realizacji i Służby Dyżurnej. W ramach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego (WMUCS) w Olsztynie otwarte są stanowiska młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej. Konkretnie, 7 etatów jest dostępnych w Oddziale Celnym w Bezledach, 4 etaty czekają na chętnych w Oddziale Celnym w Grzechotkach, natomiast 3 etaty oferowane są w Wydziale Realizacji i Służby Dyżurnej.

Osoby przyjęte na te stanowiska będą odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania przepisów prawa celnego, regulacji dotyczących importu i eksportu towarów, a także za realizację zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych. Praca obejmuje też udzielanie koncesji i zezwoleń oraz rejestrację urządzeń. Funkcjonariusze zajmują się także rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw skarbowych oraz związanych z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury i własności intelektualnej. Ponadto, kontrolują ruch drogowy i transport oraz współpracują z organami celnymi innych krajów.

Wymagania dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obejmują polskie obywatelstwo, pełnię praw publicznych, brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie minimum średnie oraz dobrą reputację i stan zdrowia.

Nowo przyjęci funkcjonariusze zostaną poddani dwuletniej służbie przygotowawczej. W jej ramach będą musieli zdać egzamin z języka obcego i odbyć zasadniczy kurs zawodowy w Krajowej Szkole Skarbowości. Kurs ten podzielony jest na dwie części, trwające od 4 do 5 tygodni, odbywane w wyznaczonym ośrodku szkoleniowym. Funkcjonariusze będą też uczestniczyć w kursie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz w podstawowym kursie strzeleckim.

Przyjęcie na stanowisko funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej daje jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i możliwości rozwoju zawodowego. Pracownicy mogą liczyć na konkurencyjne wynagrodzenie, dodatkowe świadczenia i rozbudowany pakiet socjalny. Dodatkowo, po 25 latach służby uzyskują uprawnienia emerytalne. Wszystkie oferty można składać do 19 lipca.