Modernizacja boiska sportowego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu

W Elblągu, na ulicy Mazurskiej, znajduje się boisko, które niebawem zostanie poddane gruntownej renowacji. Miasto jest w trakcie poszukiwania odpowiedniej firmy, której powierzy zadanie odnowienia nawierzchni tego miejsca przeznaczonego do gry i aktywności fizycznej.

Planowany remont nawierzchni boiska przy ulicy Mazurskiej, otrzymał finansowe wsparcie z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024”. Miasto dostało dofinansowanie w kwocie niemal 35 tysięcy złotych. W chwili obecnej, Ratusz prowadzi poszukiwania firmy, której powierzy wykonanie wymienionego zadania. Informacje na temat zapytania ofertowego można znaleźć na platformie zakupowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zgodnie z ogłoszeniem miasta, zamówienie dotyczy modernizacji nawierzchni jednego z dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych położonych w Parku Modrzewie w Elblągu. Zakres prac obejmuje mycie boiska, uzupełnienie ubytków w nawierzchni, stworzenie warstwy sczepnej pomiędzy poszczególnymi warstwami, nałożenie nowej powłoki poliuretanowej oraz odtworzenie linii boiska.

Oferty od potencjalnych wykonawców będą przyjmowane do 10 lipca. Wybrana firma będzie miała 45 dni na realizację zadania, licząc od dnia udzielenia zamówienia.