Odwilż na przestępczość: Podsumowanie działań Komendy Miejskiej Policji w Elblągu za 2023 rok

Komenda Miejska Policji w Elblągu jest miejscem, gdzie odbyła się niedawna służbowa odprawa. Głównym celem spotkania było zarysowanie dokonań policyjnej pracy w ciągu minionego roku, które zaprezentował insp. Robert Muraszko, Komendant Miejski.

Podczas odprawy skoncentrowano się na prezentacji osiągnięć policji w zakresie rozwiązania przestępstw i ścigania ich sprawców przez ostatnie 12 miesięcy. Ważnym punktem zebrania, nad którym pieczę sprawował insp. Robert Muraszko, była obecność kluczowych gości. Wśród nich znaleźli się Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, insp. Edward Szydłowski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przedstawiciele lokalnych władz i samorządu oraz nadzorujący pracę policji – delegaci prokuratury.

Najważniejszymi danymi podanymi podczas odprawy było to, że codziennie w Elblągu pełni służbę 59 policjantów patrolowo-interwencyjnych oraz obchodowych, a do obsługi ruchu drogowego przeznaczonych jest 20 funkcjonariuszy. Dziennie sprawdzają oni trzeźwość ponad 171 kierowców i podejmują się ponad 56 interwencji.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na osiągnięcia z roku 2023 oraz plany na przyszłość. Przez cały rok zarejestrowano 3847 przestępstw, z czego 2535 miało charakter kryminalny, 796 było przestępstwami gospodarczymi a 131 dotyczyło narkotyków. Policjanci kryminalni w ciągu tego roku zabezpieczyli ponad 14 kg amfetaminy.

Ogólna wykrywalność przestępstw w Elblągu wynosiła 63,8%. Co do szczegółowych kategorii, wykrywalność przestępstw takich jak bójki i pobicia osiągnęła 100%, natomiast uszkodzenia ciała i rozboje odpowiednio 91,1% i 92,6%.

W roku 2023 zatrzymano 239 sprawców „na gorącym uczynku”, a 1027 osób trafiło do izby wytrzeźwień. Na terytorium miasta doszło do 92 wypadków drogowych, w wyniku których odnotowano 109 rannych i 10 ofiar śmiertelnych. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili kontrolę trzeźwości ponad 60,2 tys. kierowców.

Wydział Prewencji Kryminalnej oraz policjanci dzielnicowi odbyli w 2023 roku 211 spotkań z młodzieżą i dziećmi, w których uczestniczyło prawie 6500 uczniów. Spotkania te dotyczyły prewencyjnych programów takich jak Cyberprzemoc czy Profilaktyka Smyka.

Komendant wykorzystał również okazję do wyrażenia wdzięczności za fundusze przekazywane przez Fundusz Wsparcia Policji, które umożliwiły między innymi zakup materiałów promocyjnych używanych podczas spotkań prewencyjnych oraz współfinansowanie zakupu nowego radiowozu.