Konsekwencje porzucenia samochodu na drodze publicznej – Straż Miejska w Elblągu usuwa auta na koszt właścicieli

Właściciele samochodów, które zostaną porzucone na publicznych drogach, strefach mieszkalnych lub strefach ruchu i nie posiadają tablic rejestracyjnych lub wyglądają na niewykorzystywane, mogą zostać zmuszeni do pokrycia kosztów ich usunięcia przez Straż Miejską. To samo dotyczy samochodów, które mimo że są w użyciu, długotrwale zajmują miejsca parkingowe.

Okazuje się, że obywatelom Elbląga zdarza się zgłaszać do strażników miejskich pojazdy, które nie wydają się być nieużywane, ale jedynie blokują miejsce parkingowe. Przykładem jest sytuacja, gdy sąsiad na dłuższy czas wyjechał lub jest chory, a jego auto pozostaje zaparkowane przez wiele dni. W takich przypadkach Straż Miejska dokonuje weryfikacji każdego zgłoszenia i jeżeli brakuje podstaw do interwencji, odstępuje od dalszych działań.

Odkąd 2024 rok rozpoczął się, elbląscy strażnicy miejscy przeprowadzili już 15 interwencji dotyczących samochodów pozostawionych bez nadzoru. Tylko w styczniu, na koszt właścicieli usunięto trzy takie pojazdy.