Nowe przestrzenie dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Powiatowym Szpitalu w Pasłęku

Planuje się rozbudowę Powiatowego Szpitala w Pasłęku, aby stworzyć dodatkowe miejsca dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W związku z tym rozpisano konkurs na stworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowego budynku ZOL-u.

Zakres tego projektu obejmować będzie inwentaryzację obecnego budynku, w którym obecnie znajdują się laboratorium, dział farmacji oraz pomieszczenia po dawnym oddziale pediatrycznym. Niezbędna jest również inwentaryzacja konstrukcji istniejącego dachu, który ma być rozebrany w celu wykonania nadbudowy. Projekt będzie musiał uwzględnić także wzmocnienie fundamentów budynku z powodu planowanej nadbudowy o dodatkowe piętro.

W ramach rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego powstaną m.in.: sala ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej, pokój pobytu dziennego pacjenta, zespół pomieszczeń przyjęć do zakładu z sąsiadującym podjazdem dla karetek, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dwa punkty pielęgniarskie, pokoje pielęgnacyjne pacjentów (kąpielowe) przystosowane do używania specjalnych podnośników, co najmniej 4 izolatki, a także gabinety kadry kierowniczej, logopedy i psychologa. Zaprojektowane zostaną również pomieszczenia przeznaczone do dystrybucji posiłków, szatnie, przestrzenie magazynowe i techniczne.

Zgodnie z dokumentacją postępowania, pokoje pacjentów mają być dwuosobowe, każdy z bezpośrednim dostępem do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Dopuszczalne jest założenie jednej wspólnej łazienki na dwa sąsiadujące pokoje. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy powinien mieć zaprojektowane minimum 25 łóżek pacjentów. Wymagane jest również utworzenie 2-3 pokoi pacjentów z indywidualną łazienką.

Jedynym kryterium przetargu jest cena. Oferty można składać do 8 lipca. Można się również wspólnie starać o udzielenie zamówienia. Firma wybrana w przetargu będzie musiała przygotować dokumentację do 30 września.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze mają na celu zapewnienie opieki nad pacjentami, którzy nie potrzebują hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia nie są samodzielni. Te ośrodki świadczą całodobową opiekę medyczną, głównie skierowaną do pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub po ciężkiej chorobie czy zabiegu operacyjnym. Czas pobytu w zakładzie zależny jest od stanu zdrowia pacjenta i jego oceny w skali Barthel – służy ona do oceny sprawności pacjenta i jego potrzeb w zakresie opieki.