Możliwe zmiany w finansowaniu "In vitro dla Elblążan" – czy Skarb Państwa przejmie inicjatywę?

W ostatnim głosowaniu na projekty w ramach elbląskiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy miasta zdecydowali się na poparcie inicjatywy o nazwie „In vitro dla elblążan”. Plan ten zdobył aprobatę 701 osób. Sytuacja jest jednak dynamiczna, gdyż rośnie prawdopodobieństwo, że to Skarb Państwa podejmie się dofinansowania procedury in vitro. Zastanawiają sie, co stanie się z projektem z Budżetu Obywatelskiego w takim przypadku.

Inicjatywa „In vitro dla elblążan”, złożona do Budżetu Obywatelskiego przez dwie osoby, przewiduje wydatkowanie na ten cel 150 tys. zł. W jej ramach pomoc miałyby otrzymać 24 pary. Wszystkie projekty mające na celu zaspokojenie określonych potrzeb zdrowotnych i polepszenie stanu zdrowia konkretnych grup pacjentów muszą być realizowane jako część programów polityki zdrowotnej. Tak stanowi Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 48a) z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zgodnie z nią, wszelkie propozycje wprowadzenia programów zdrowotnych muszą zostać skierowane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu uzyskania opinii. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej oceny możliwe jest uruchomienie, realizacja i finansowanie danego programu zdrowotnego. Wobec tego, by program mógł uzyskać pozytywną opinię, urzędnicy z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych sugerują, aby zgodnie z wytycznymi ekspertów AOTMiT, do programu dofinansowania in vitro włączyć kobiety w wieku 20-42 lat.

W międzyczasie, Sejm i Senat RP obradowali nad finansowaniem in vitro z budżetu państwa. Obywatelski projekt ustawy o tym zakresie zyskał poparcie 268 parlamentarzystów pod koniec listopada, 118 było przeciwnych, a 50 wstrzymało się od głosu. Nowelizację ustawy dotyczącej finansowania in vitro poparło również 59 senatorów, chcąc przesłać ją prezydentowi Andrzejowi Dudzie bez poprawek (23 senatorów było przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu). Przewiduje się, że koszty realizacji programu wyniosą nie mniej niż 500 mln zł rocznie. Teraz decyzja w sprawie nowelizacji leży w gestii prezydenta RP.

Jeżeli nowe rozwiązania zostaną wprowadzone, co stanie się z elbląskim projektem z Budżetu Obywatelskiego? Czy te fundusze zostaną przekierowane na realizację innych inicjatyw? Jak dowiedzieliśmy się od Łukasza Mierzejewskiego z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, na razie program jest w trakcie realizacji. „Program rządowy jeszcze nie jest wprowadzony, miasto będzie realizowało swój” – podkreśla urzędnik. Zwraca jednak uwagę, że jeżeli in vitro będzie finansowane z budżetu państwa, możliwe są zmiany w tej sprawie.