Miasto ostrzega przed oszustami

Urząd Miasta Elbląg ostrzega o działających na terenie Elbląga oszustach. Mieszkańcy powinni uważać na osoby podszywające się pod urzędników miejskich, którzy oferują pomoc w wypełnianiu wniosków do programów „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Urzędnicy bowiem nie prowadzą tego typu działań w terenie. 

W celu uzyskania rzetelnych informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, mieszkańcy Elbląga mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM, znajdującym się w Urzędzie Miejskim. Przeszkolony pracownik Departamentu Ochrony Środowiska udzieli mieszkańcom szczegółowych informacji na temat programu, pomoże w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu, oraz udzieli niezbędnych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji.