Kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Elblągu zarejestrowani przez PKW. Jakie są regulacje?

7 kwietnia obecnego roku będziemy mieli okazję oddać nasz głos na prezydenta miasta Elbląga, jak również wybrać 25 radnych do Rady Miejskiej. Tę informację potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza, która zarejestrowała listy sześciu komitetów wyborczych, które mają zamiar konkurować o poparcie mieszkańców Elbląga. Przyjrzyjmy się zatem, na kogo będziemy mieć możliwość głosować.

Ostatni możliwy moment na zgłoszenie kandydatów minął w poniedziałek o godzinie 16:00. Bez odpowiedniego poparcia wyborców żadna lista kandydatów nie ma prawa wystartować w wyborach.

W przypadku komitetu, który zamierza zgłosić kandydata w wyborach do rady gminy liczacej do 20 tysięcy mieszkańców, wymaganym jest zebranie przynajmniej 25 podpisów. W sytuacji gmin o populacji powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz dzielnic Warszawy, minimalna liczba podpisów wynosi 150. Jeżeli chodzi o wybory do rad powiatowych, każda lista musi mieć poparcie co najmniej 200 wyborców, natomiast wybory do sejmików wojewódzkich wymagają minimum 300 podpisów.

W momencie zgłoszenia, lista nie może zostać uzupełniona o dodatkowe nazwiska kandydatów ani zmienione nie mogą zostać ich pozycje na liście.

Kandydaci na radnych muszą spełniać szereg ustalonych warunków. O możliwość startu mogą ubiegać się jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Dodatkowo, każdy obywatel Polski, urodzony przed datą 1 sierpnia 1972 roku, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Kandydat jest zobligowany do zamieszkiwania na terenie województwa, powiatu, gminy, miasta czy dzielnicy, w których planuje zdobyć mandat.

Kandydat może zostać zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy. Zgodnie z przepisami, niemożliwe jest jednoczesne startowanie np. do rady gminy i rady powiatu. Kandydaci na radnego gminy mogą jednocześnie kandydować na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W sytuacji, gdy kandydat zostanie wybrany na radnego gminy i wójta, mandat radnego automatycznie wygasa.

W wyborach samorządowych obowiązują parytety na listach wyborczych. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety kandydujący do rad gmin o populacji powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatowych, dzielnic Warszawy oraz sejmików wojewódzkich muszą stanowić co najmniej 35% miejsc.

Ostateczny termin na zgłoszenie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 14 marca o godzinie 16:00.