Infografika przedstawiająca budżet miasta jako sposób edukacji obywatelskiej

Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) stworzyła infografikę prezentującą główne kierunki wydatków miejskich, aby zainteresować młodsze pokolenie i mieszkańców sprawami budżetowymi. Jest to próba podjęcia merytorycznej dyskusji na temat zarzutów dotyczących wydatków publicznych, które pojawiają się na przestrzeni publicznej.

Infografika została opracowana na podstawie uchwały budżetowej z grudnia poprzedniego roku, bez uwzględnienia zmian w planach wydatków. Ma ona charakter materiału poglądowego i ma za zadanie promować edukację obywatelską oraz samorządność. MRM zapowiada, że w grudniu powstanie jeszcze bardziej szczegółowa mapa wydatków publicznych na kolejny rok.

Przewodniczący MRM Alan Rynkiewicz wypowiada się na korzyść infografiki, zauważając, że wiele osób jest wzrokowcami i nie każdy ma czas czy ochotę na przeglądanie obszernych uchwał czy tabel. Infografika może pomóc części mieszkańców zrozumieć, na co głównie przeznaczane są środki publiczne. Rynkiewicz stawia sobie za cel dotarcie do wszystkich mieszkańców Elbląga za pomocą takich materiałów, ponieważ uważa, że każda opinia i głos mieszkańca ma znaczenie i wszyscy powinni być tego świadomi.

Paweł Marchlewski, również członek MRM, podkreśla jak ważne jest dbanie o świadomość mieszkańców. Dlatego też postanowili podjąć inicjatywę stworzenia przejrzystej infografiki, która ma na celu zapobiec powstawaniu półprawd wynikających z niejasnych informacji.