III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu skupia ekspertów ds. samorządu terytorialnego

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie naukowe – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Konferencja, która odbyła się w czwartek 19 października 2023 r., koncentrowała się na roli samorządu terytorialnego w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Podczas konferencji swoje kompetencje i wiedzę prezentowali liczni eksperci, a jednym z nich był nadinspektor Tomasz Klimek, pełniący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Jako przywódca sił policyjnych na terenie Warmii i Mazur, Klimek podzielił się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wykorzystuje ona bowiem jako efektywne narzędzie komunikacji pomiędzy mieszkańcami regionu a organami ścigania.