Elbląska inwestycja społeczna: budżet obywatelski 2024

Między 12 października a 9 listopada tego roku, mieszkańcy Elbląga mają możliwość decydować o przyszłości swojego miasta poprzez udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Przyznane fundusze, wynoszące ponad 4,1 mln złotych, mają być przeznaczone na różne inwestycje miejskie, w tym modernizację chodników, konstrukcję ścieżek rowerowych czy zakładanie nowych terenów zielonych.

Do dyspozycji głosujących elblążan jest 91 propozycji, wśród których znajdują się 24 inicjatywy ogólnomiejskie oraz liczne projekty inwestycyjne i tzw. małe projekty dla każdego z pięciu okręgów miejskich.

Magistrat Elbląga informuje, że wiele zgłoszonych pomysłów, podobnie jak w poprzednich latach, skupia się na kwestiach infrastrukturalnych. To oznacza budowę i remont chodników, renowację alejek parkowych, tworzenie ścieżek rowerowych, nasadzenia zieleni oraz poprawę estetyki całego miasta. Zadania o mniejszej skali, zwane małymi grantami, obejmują głównie działania mające na celu integrację społeczności lokalnej. Znajdziemy tu m.in. organizację rodzinnych pikników, warsztaty dla różnych grup wiekowych, projekty związane z aktywnością fizyczną czy muzyczną.

Na realizację zadań wybranych w 12. edycji budżetu obywatelskiego przeznaczono około 4,1 miliona złotych. Ponad 1,3 miliona złotych będzie można wydać na inicjatywę ogólnomiejską, a po 555 tysięcy złotych przypada na zadania w każdym z okręgów. Na tzw. małe projekty przeznaczone są po 30 tysięcy złotych.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 6 grudnia. Lista wszystkich projektów, na które można oddać swój głos, jest dostępna na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu.

Podczas ostatniego głosowania na budżet obywatelski w Elblągu udział wzięło ponad 5,2 tysiąca osób. Mieli oni do wyboru 43 projekty, w tym 11 ogólnomiejskich.