Elbląscy profilaktycy policyjni edukują młodzież na temat współczesnych form niewolnictwa

Profesjonaliści ds. profilaktyki policyjnej z Elbląga podjęli dialog z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Rozmawiali na temat powszechnie obecnej problematyki handlu ludźmi. Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom ryzyka, jakie niesie za sobą poszukiwanie zatrudnienia za granicą.

Policjanci podczas swojej prezentacji poruszali kwestię handlu ludźmi, nazywając go nowoczesnym obliczem niewolnictwa. Omówiony został też potencjał destrukcyjny tego przestępstwa, które swoją straszliwością uderza w fundamentalne prawa człowieka, takie jak wolność i godność osobista. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się więcej o tym, jak rozpoznać sytuacje wyglądające na handel ludźmi oraz gdzie mogą szukać wsparcia w takiej sytuacji.

Większość przypadków handlu ludźmi wynika z wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji, ale to nie jedyna forma. Ten zbrodniczy proceder obejmuje również rekrutację, przewóz, przekazanie, schronienie lub przyjęcie ludzi pod pretekstem gróźb, siłowego przymusu, porwania, oszustwa, nadużyć władzy czy eksploatacji słabości. Ofiara handlu ludźmi może być zmuszona do wyrażenia zgody na swoje wykorzystanie przez otrzymanie płatności lub innej korzyści od osoby kontrolującej ją. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli ofiara wyraziła zgodę na takie traktowanie, to nie ma to znaczenia, jeśli została zmanipulowana lub zmuszona do tego którejkolwiek z wyżej wymienionych metod.

Prelekcje tego typu są regularnie organizowane dla młodzieży przez cały rok szkolny. Spotkania prowadzą specjaliści w swoim fachu: podkomisarz Katarzyna Stankiewicz i aspirant Jakub Rokowski z Wydziału Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.