Elbląg w obliczu zagrożenia powodziowego: ustawiane są rękawy przeciwpowodziowe

Z powodu przekroczenia bezpiecznego poziomu rzeki Elbląg oraz niepomyślnych prognoz pogodowych, w Elblągu postanowiono prewencyjnie ustawić rękawy przeciwpowodziowe. Te konstrukcje ochronne pojawią się wzdłuż Bulwaru Zygmunta Augusta, rozciągającego się od Mostu Kardynała Wyszyńskiego do Mostu Wysokiego – taką decyzję podał do wiadomości publicznej Urząd Miasta Elbląg 20 października.

Urząd Miasta w komunikacie wydanym tego samego dnia zwrócił uwagę na niekorzystny wpływ silnych wiatrów z kierunku wschodniego na sytuację hydrologiczną regionu. Ta siła natury prowadzi do podwyższenia poziomu wód na Żuławach i Zalewie Wiślanym, a co za tym idzie, również wpływa na stan rzeki Elbląg. O godzinie 13:00, woda w tej rzece osiągnęła poziom ostrzegawczy wynoszący 590 centymetrów i wzrosła o kolejny centymetr, osiągając wartość 591 centymetrów.

Wobec stwierdzonej sytuacji, prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, zdecydował się na zwołanie Miejskiego Zespołu Kryzysowego. Podczas spotkania omówiono aktualne zagrożenie i podjęto odpowiednie kroki. Władze miasta zapewniają, że poziom wody jest stale monitorowany, a wszystkie służby oraz miejskie jednostki odpowiedzialne za walkę z powodziami są w pełnej gotowości.

Kolejna decyzja, która zapadła w obliczu prognozowanej sytuacji hydrologicznej, to plany dotyczące ustawiania rękawów przeciwpowodziowych. Jak podaje biuro prasowe Urzędu Miasta Elbląg, rękawy te będą umieszczane przez strażaków i służby kryzysowe w miejscu o największym ryzyku powodzi – na Bulwarze Zygmunta Augusta, od Mostu Kardynała Wyszyńskiego aż do Mostu Wysokiego.