Centrum Innowacji STB planuje budowę obiektów handlowych i usługowych w Elblągu

Na ulicy Żuławskiej w Elblągu przewidziane są nowe inwestycje. Teren ten, który został sprzedany przez miasto za kwotę ponad 4,4 mln zł, ma zostać przebudowany. Właśnie do urzędu miejskiego wpłynął wniosek dotyczący planowanej na tym obszarze inwestycji.

Obszar ten był laureatem pierwszego miejsca w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2021” w województwie warmińsko-mazurskim. Nieruchomość ta, uznana za atrakcyjną dla inwestorów, znalazła nabywcę dopiero w ubiegłym roku. W marcu 2023 roku miasto po raz trzeci ogłosiło przetarg na sprzedaż tego terenu. Zwycięzcą tego przetargu okazało się Centrum Innowacji STB, które zaproponowało za teren kwotę 4 400 570 zł (netto).

11 czerwca zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania dotyczącego wydania środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia na ulicy Żuławskiej. Informację tę przekazał prezydent miasta na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Proces administracyjny rozpoczęto 31 maja 2024 roku, na wniosek Agile Property Development sp. z o.o. z Wrocławia, złożony dwa dni wcześniej. Przedsięwzięcie przewiduje budowę do pięciu budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi, na działce nr 628/2 obr. 14 miasto Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.

Z uwagi na skomplikowany charakter postępowania i konieczność uzyskania opinii od odpowiednich instytucji, termin rozpatrzenia wniosku został przedłużony do 30 września 2024 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren przy ulicy Żuławskiej jest przeznaczony pod funkcje przemysłowe i usługowe. Decyzja środowiskowa jest jednym z kluczowych warunków umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji przez nabywcę.

Oczekujemy na więcej informacji dotyczących szczegółów projektu od przedstawicieli miasta i firmy inwestującej. Na pewno powrócimy do tego tematu.