Brak Strategii Rozwoju Kultury w Elblągu: Czym to grozi?

Zapytaliśmy o to miejskie instytucje kulturalne oraz stowarzyszenia. Odpowiedziała tylko Galeria EL. Dyrektorka Emilia Orzechowska opowiedziała się za opracowaniem dokumentu jak najszybciej. Według niej Strategia powinna uwzględniać potrzeby wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką, zarówno twórców, jak i odbiorców.

Na pytanie, czy Elbląg powinien mieć strategię rozwoju kultury, prezeska Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (ETK) Teresa Wojcinowicz odpowiedziała twierdząco. Zauważyła również, że miasto chwali się swoimi instytucjami kulturalnymi na zewnątrz, ale wewnątrz jest to postrzegane inaczej.

Zdaniem prezeski Stowarzyszenia „Alternatywni”, Bogumiły Salmonowicz, Strategia Rozwoju Kultury ułatwiłaby planowanie i realizację projektów i działań kulturalnych.

Mimo różnych opinii, urzędnicy nie widzą potrzeby opracowywania odrębnej strategii dotyczącej kultury. Twierdzą, że Strategia Rozwoju Elbląga 2020+ oraz wieloletnie założenia programowe instytucji kultury dobrze spełniają swoją rolę.