Badanie legalności zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach

Podczas przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w okresie od stycznia do końca lipca, objęto analizą ponad 2 400 osób pochodzących z różnych krajów. Stwierdzono nieprawidłowości w zatrudnieniu aż 222 osób, które pracowały niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarówno obywatele Ukrainy (48%), jak i Gruzji (17%) oraz Białorusi (16%) znaleźli się na czołowych miejscach listy narodowości, które najczęściej pracowały bez odpowiednich dokumentów. Firma często zatrudniała ich bez zezwoleń lub nie stosowała się do warunków zawartych w zezwoleniach.

Analiza branżowa wykazała, że najwięcej nielegalnie pracujących cudzoziemców można było spotkać w sektorze budowlanym (22%), a także w firmach pośredniczących w pracy (17%). Inne branże, które również często łamały przepisy dotyczące zatrudnienia to: usługi (16%), turystyka (14%), gastronomia (11%) oraz transport (10%).

Podczas badania stwierdzono również, że nieprawidłowości występowały najczęściej w powiecie olsztyńskim (34%), mrągowskim (12%), ostródzkim (9%), ełckim (7%). Nieco mniej przypadków wykryto w powiatach kętrzyńskim i giżyckim – po 6%, piskim i węgorzewskim – po 4%.

W konsekwencji tych działań, sądy na Warmii i Mazurach nałożyły na kontrolowane wcześniej przedsiębiorstwa grzywny o łącznej wartości przekraczającej 108 tysięcy złotych, za okres od stycznia do końca lipca bieżącego roku.