Apel o pomoc dla Ośrodka Wypoczynkowo-Integracyjnego „Stokrotka” w Stegnie związany z koniecznością przeprowadzenia remontu

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, które zarządza ośrodkiem „Stokrotka” w Stegnie, niezwłocznie potrzebuje pomocy w przeprowadzeniu remontu tej placówki.

Ośrodek „Stokrotka” jest pod opieką Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej od końca 2006 roku. Jak wyjaśnia Anna Szyszka, prezes stowarzyszenia, głównym celem utworzenia ośrodka była i jest chęć niesienia pomocy poprzez organizowanie wyjazdów integracyjnych dla seniorów, którzy są uczestnikami lub rezydentami domów pomocy społecznej, warsztatów terapeutycznych i innych jednostek pomocy społecznej, a także dla pracowników tych instytucji. Dodatkowo, ośrodek ma za zadanie zapewnić dzieciom i młodzieży z rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej bezpłatny wypoczynek.

Mimo iż ośrodek oferuje pokoje do wynajęcia dla turystów, przychody z tego tytułu nie są w stanie pokryć kosztów remontu 25 domków znajdujących się na terenie ośrodka.

Anna Szyszka zwraca się z prośbą do osób i instytucji o pomoc finansową i rzeczową, związanej z utrzymaniem Ośrodka Integracyjno-Wypoczynkowego „Stokrotka” w Stegnie. Prezes stowarzyszenia podkreśla, że jest to organizacja pożytku publicznego, której działalność opiera się na wolontariacie członków stowarzyszenia. Dziękuje za wszelkie wsparcie, które pozwoli na kontynuowanie działalności ośrodka, służącego dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Sposobem na pomoc dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej może być przekazanie na rzecz stowarzyszenia 1,5% swojego podatku.