Zielony budżet 2023 w Elblągu – trwa głosowanie

Do końca maja mieszkańcy Elbląga mają okazję wziąć udział w głosowaniu na najlepsze projekty w ramach Zielonego Budżetu 2023. Władze miasta zachęcają do współdecydowania o inicjatywach mających na celu zazielenienie miasta. 

W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło łącznie 42 projektów, z czego 26 spełniło wymogi formalne i estetyczne, dotyczące posiadania gruntów oraz kosztów realizacji.

Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg. Każda osoba ma możliwość oddania głosu na jeden projekt. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie wypełnione przez opiekuna prawnego lub rodzica. Na stronie internetowej udostępniono plik zawierający listę wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów. Po wybraniu preferowanego projektu, głosujący musi wybrać odpowiedni tytuł z listy w ankiecie.