Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy tytoniowej

Zarzuty odnośnie przemytu papierosów z Federacji Rosyjskiej i Białorusi ciążą na 26 osobach, które zostały zidentyfikowane przez funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Pracując pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, strażnicy graniczni udało się rozbicie tej przestępczej grupy oraz skierowanie sprawy do sądu. Członkowie tej grupy nie tylko byli zaangażowani w przemyt papierosów, ale również zajmowali się ich nielegalnym nabyciem, przechowywaniem, produkcją oraz późniejszą dystrybucją. Niewłaściwe działania tej grupy przez okres dwóch lat spowodowały straty dla Skarbu Państwa wynoszące blisko 46 milionów złotych.

Prowadzeniem przestępczego procederu zarządzał 43-letni mężczyzna z powiatu kętrzyńskiego. Ten lider działał na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, organizując od stycznia 2019 roku do marca 2020 roku przemyt papierosów z Obwodu Królewieckiego. Wykorzystywane w tym celu były autokary wyposażone w specjalne skrytki. Dodatkowo, wyznaczeni pasażerowie przemycali papierosy pod odzieżą, co skutkowało stratami dla Skarbu Państwa na poziomie 19,5 milionów złotych. Od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku, przemyt papierosów odbywał się za pomocą ciężarówek z Białorusi, a sprzedaż tych produktów generowała dodatkowe straty wynoszące 26,5 milionów złotych.

W trakcie śledztwa udało się zabezpieczyć na poczet przyszłych kar nieruchomości o wartości niemal 2,2 milionów złotych oraz samochody wartosci 197 tysięcy złotych należące do członków grupy. Dodatkowo, zostały zdeponowane pieniądze na kwotę prawie 60 tysięcy złotych.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania dla lidera i kilku członków grupy. Inni członkowie są pod dozorem policji i mają zakaz opuszczania kraju. Prokurator zarządził również poręczenia majątkowe dla 11 osób na łączną sumę 243 500 złotych.

Liderowi grupy grozi kara do 15 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wprowadzanie do obiegu znacznych ilości nielegalnych papierosów. Pozostałych 9 oskarżonych odpowie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, co grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności. Reszta oskarżonych zostanie postawiona przed sądem za popełnione przestępstwa karno-skarbowe.