Zaplanowane nowe miejsca parkingowe na Starym Mieście

Niewątpliwie, problem z parkowaniem na Starym Mieście jest znany wszystkim mieszkańcom. Władze miejskie są jednak świadome tej sytuacji i planują podjęcie niezbędnych działań mających na celu poprawę infrastruktury parkingowej. Zamieszczono ofertę o przetarg na budowę dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Kumieli w Biuletynie Informacji Publicznej, co stanowi jasny sygnał, że miasto intensywnie poszukuje wykonawcy tej inwestycji.

Podczas realizacji projektu powstanie nie tylko więcej miejsc postojowych, ale także pełne wyposażenie drogowo-infrastrukturalne. Obejmie to budowę odcinka drogi, instalację oświetlenia ulicznego, kanalizację deszczową i sieć telekomunikacyjną. Ponadto przewiduje się usunięcie wszelkich kolizji z obecną infrastrukturą podziemną.

Termin składania ofert upływa 15 września. Po tym dniu będziemy mogli dowiedzieć się, jakie są finansowe oczekiwania firm chętnych do podjęcia się tego zadania. Wybór najlepszej oferty będzie oparty na cenie (60% oceny) oraz okresie gwarancji (40% ocenia). Wybrany wykonawca będzie miał 8 miesięcy na przeprowadzenie inwestycji od momentu podpisania umowy. Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu miasta.