Włącz się w kreowanie przyszłości Elbląga! Czekamy na Twoje pomysły w ramach XIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Przybliża się kolejna, trzynasta już odsłona Budżetu Obywatelskiego w Elblągu i z tym związane jest zaproszenie do mieszkańców miasta, aby wzięli czynny udział w procesie decyzyjnym odnośnie przyszłości swojego otoczenia. Projekty, które mają szansę na realizację, zależą bezpośrednio od inicjatyw lokalnej społeczności, dlatego zachęcamy do głębokiego zastanowienia nad tym, co można ulepszyć lub stworzyć w naszej wspólnej przestrzeni miejskiej.

Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego pokazały, że elblążanki i elblążanie potrafią proaktywnie myśleć o rozwoju miasta. Ich pomysły, które zdobyły wystarczającą liczbę głosów i zostały wdrożone w życie, to dowód na obecność kreatywności i troski o wspólnotę. W ciągu dwunastu rund BO udało się zrealizować ponad 230 projektów za łączną kwotę przekraczającą 35 200 000 złotych. Liczymy na podobne zaangażowanie i aktywność w kolejnej edycji.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do podziału jest aż 4.200.000 zł, z czego na każdy z pięciu okręgów przypada 620.000 zł, a pozostała kwota – 1.100.000 zł – zostanie przeznaczona na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym okręgu przewidziano po 30.000 zł na małe projekty, których wartość nie może przekroczyć 10.000 złotych. Początek procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego to moment zbierania propozycji od mieszkańców miasta. Wnioski mogą składać wszyscy, niezależnie od wieku, przy zgodzie opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.

Tegoroczna edycja startuje 17 czerwca. Wniosek można pobrać ze strony budzetobywatelski.elblag.eu lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu i Ratuszu Staromiejskim. Wypełnione propozycje są przyjmowane do 5 lipca, natomiast głosowanie na projekty ruszy 7 października. Wyniki poznamy w II połowie listopada.

Ważne informacje: Każdy mieszkaniec Elbląga może składać wnioski, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia od dwóch mieszkańców z okręgu, w którym ma być realizowany projekt, a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich – poparcie pięciu mieszkańców. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden pomysł, ale każdy musi być na osobnym formularzu.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej albo do odbioru w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Ratuszu Staromiejskim. Wniosek powinien zawierać numer okręgu wyborczego, nazwę zadania, miejsce realizacji, szczegółowy opis (może zawierać mapki, rysunki, projekty, kosztorysy), dane osoby zgłaszającej i podpisy osób popierających. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest również dołączenie zgody przedstawiciela ustawowego.