Wieść o nadchodzących utrudnieniach drogowych na obwodnicy Elbląga związanych z planowanym Zgromadzeniem

Z racji nadejścia integralnego wydarzenia społecznego, jakim jest Zgromadzenie, mające odbyć się na obwodnicy Elbląga, chcielibyśmy przekazać istotne informacje dotyczące przewidywanych utrudnień w ruchu drogowym. Wydarzenie to ma swój początek zaplanowany na wtorek, datowany na 20 luty 2024 roku, o godzinie 10:00. Czas trwania Zgromadzenia to pełna doba, co oznacza jego zakończenie w następujący dzień – środę, 21 lutego 2024 roku, również o godzinie 10:00. W związku z tym wydarzeniem, należy spodziewać się komplikacji w kwestii organizacji ruchu drogowego zarówno na terenie miasta, jak i na drogach prowadzących do niego.

Oś wydarzenia stanowić będzie węzeł Elbląg Południe, położony na trasie drogi krajowej S7. Skutkiem tego będzie całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka tejże drogi pomiędzy węzłami Elbląg Wschód a Elbląg Zachód. Wyłączeniem są jedynie pojazdy służb ratunkowych. Reszta ruchu drogowego zostanie przekierowana na objazdy, wyznaczone przez Policję, prowadzące przez miasto. Ta sytuacja niewątpliwie spowoduje wiele utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Zachęcamy wszystkich kierowców do zastosowania się do tymczasowych oznaczeń drogowych oraz do zaleceń wydawanych przez służby porządkowe. Prosimy również, aby jeżeli jest to możliwe, unikać podróży w dniach trwania Zgromadzenia. Osoby, które będą musiały przemieszczać się po Elblągu w tych dniach, powinny wcześniej przeanalizować swoją trasę i uwzględnić potencjalne opóźnienia wynikające z konieczności zmiany trasy, zwiększonej liczby pojazdów na ulicach miasta oraz możliwych opóźnień w kursowaniu komunikacji miejskiej. Jeżeli mamy obowiązek stawić się w danym miejscu o określonej godzinie, warto zaplanować wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem. To samo dotyczy podróży poza miasto, szczególnie kierujących się drogą S7 w stronę Gdańska czy Warszawy – tam także mogą wystąpić utrudnienia związane z planowanymi protestami.

Pragniemy prosić mieszkańców oraz kierowców o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz śledzenie bieżących informacji medialnych dotyczących sytuacji zarówno w skali miasta, jak i całego kraju.