Trzynastą edycję Budżetu Obywatelskiego Elbląga otwarto dla propozycji mieszkańców

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Elbląga, zarówno kobiety jak i mężczyzn, do aktywnego udziału w trzynastej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wasze inicjatywy będą miały bezpośredni wpływ na to, jakie projekty zostaną zrealizowane w najbliższej okolicy.

Namawiamy do głębszego zastanowienia się nad tym, co można ulepszyć lub wprowadzić w przestrzeni miejskiej oraz jak zaplanować działania, które służyłyby dobrostanowi miejscowej społeczności. Wszystkie dotychczasowe inicjatywy elblążan, które były poddane pod głosowanie i zrealizowane jako część Budżetu Obywatelskiego, potwierdzają naszą zdolność do twórczego myślenia oraz troskę o dobro wspólne. Mocno liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie. Przez dwanaście edycji Budżetu Obywatelskiego w Elblągu udało się zrealizować ponad 230 projektów na łączną kwotę przekraczającą 35 200 000 zł.

W obecnej edycji dostępna pula środków na realizację zwycięskich projektów wynosi 4.200.000 zł, z czego 620.000 zł przypada na każdy z pięciu okręgów oraz 1.100.000 zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo, dla każdego z okręgów zostało przydzielonych 30.000 zł na mniejsze projekty, z maksymalną wartością nie przekraczającą 10.000 zł za jeden projekt. Kolejnym istotnym krokiem w realizacji Budżetu Obywatelskiego jest zebranie pomysłów od mieszkańców miasta. Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy Elbląga, niezależnie od wieku, z tym że osoby niepełnoletnie wymagają zgody swojego prawnego opiekuna.