Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu świętuje 30 lat działalności

Wioletta Makowska, członkini Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), podkreśla, że organizacja pomogła jej stawić czoła wyzwaniom życia codziennego i walce o jej prawa. W trakcie konferencji jubileuszowej, która odbyła się 1 grudnia, podzieliła się swoimi doświadczeniami, mówiąc o znalezieniu przyjaźni oraz wsparcia w grupie.

Elbląski oddział PSONI obchodzi trzydziestolecie swojej działalności, natomiast ogólnokrajowy związek jest aktywny już od sześćdziesięciu lat. Z tej okazji 1 grudnia zorganizowano konferencję pt. „Nowe spojrzenie na osoby z niepełnosprawnościami – od opieki do niezależności”.

Dominika Lewicka-Klucznik, sekretarz zarządu w Kole Elbląskim PSONI i rzecznik prasowy organizacji, podkreśliła znaczenie kontynuowania dialogu na temat niepełnosprawności, nawiązując do pierwszej edycji konferencji, która odbyła się dokładnie rok temu. Specjaliści z całego kraju omówili różne aspekty życia osób z niepełnosprawnościami, takie jak konieczność zapewnienia opieki, dostęp do mieszkań i możliwości zatrudnienia.

PSONI zostało założone sześćdziesiąt lat temu przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy nie akceptowali społecznego wykluczenia. Głównym celem organizacji jest tworzenie środowiska sprzyjającego godnemu życiu i promowanie samodzielności i niezależności swoich członków, niezależnie od ich wieku czy stopnia niepełnosprawności.

W skład PSONI wchodzi różnorodna grupa osób – od przedszkolaków po dorosłych – co pokazuje wszechstronny charakter wsparcia oferowanego przez stowarzyszenie. Dominika Lewicka-Klucznik, która od wielu lat angażuje się w działania PSONI, podkreśla jak przekształcająca może być pomoc oferowana przez organizację.

PSONI skupia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby z porażeniem mózgowym, autyzmem, niedosłuchem, niepełnosprawnościami sprzężonymi czy chorobami genetycznymi. Obecnie w Kole Elbląskim jest ponad sto członków organizacji, którzy korzystają z wsparcia oferowanego w trzech placówkach. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie czwartej.

Planem na przyszłość jest stworzenie miejsca spotkań dla członków PSONI i mieszkańców miasta, które mogłoby pełnić rolę kawiarni czy galerii artystycznej. Organizacja dąży do zwiększenia swojej obecności w lokalnej społeczności, promując ideę równości i integracji między osobami niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa. Dominika Lewicka-Klucznik wyraziła również nadzieję na utworzenie w Elblągu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo wielu zmian w ciągu lat działalności PSONI, rzecznik prasowy organizacji przyznaje, że nadal wiele pozostaje do zrobienia. Członkowie stowarzyszenia borykają się z problemami dostępu do oferty kulturalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pomocy medycznej.

Beata Peplińska-Strehlau, przewodnicząca zarządu PSONI, podkreśliła, że osoby z niepełnosprawnościami powinny być traktowane jako równi partnerzy w dialogu, a także chronione przed stygmatyzacją. Celem PSONI jest nie tylko wsparcie ich rozwoju, ale także umożliwienie pełnej integracji z społeczeństwem.

Pomoc dla stowarzyszenia może przyjąć formę wsparcia finansowego lub wolontariatu. Najważniejsza jest jednak otwartość społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu.