Przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Elblągu

W dniu dzisiejszym, czyli 11 sierpnia, miała miejsce uroczysta przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która odbyła się na placu apelowym 16 pułku logistycznego. Co jest wartością dodaną tego wydarzenia, to fakt, że przysięgę zakończyło szkolenie realizowane w ramach 3 batalionu czołgów.

Powstanie wspomnianego batalionu stanowi konsekwencję decyzji podjętej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, której celem było umocnienie siły 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. „Zadanie stworzenia batalionu czołgów od podstaw było niewątpliwie wymagające, lecz jednocześnie satysfakcjonujące. Otrzymałem znaczące wsparcie od dowódcy brygady. W skład mojego batalionu weszli doświadczeni żołnierze 9 brygady, którzy uczestniczyli w licznych szkoleniach, misjach oraz na poligonach. Mam przyjemność pracować z najbardziej kompetentnymi ludźmi” – podkreślał podpułkownik Przemysław Stański, dowódca 3 batalionu czołgów.

Na skutek zmian w ramach 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej do jej składu wejdą trzy bataliony czołgów, batalion zmechanizowany oraz inne pododdziały. Nowe miejsce stacjonowania dla 3 batalionu czołgów to Elbląg. Tymczasowo żołnierze będą korzystać z gościnności 16 pułku logistycznego mieszczącego się przy ulicy Łęczyckiej, jednak docelowo przeniosą się do nowych koszar planowanych do budowy przy ulicy Dąbrowskiego. Trzeci batalion czołgów ma być wyposażony w koreańskie czołgi typu K2.

Podczas dzisiejszej (11 sierpnia) ceremonii przysięgi wojskowej na placu apelowym koszar 16 pułku logistycznego ślubowanie złożyło 144 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. „Pierwszego dnia przyjmujemy nowych żołnierzy i wydajemy im niezbędny sprzęt. Następnie rozpoczyna się szereg zajęć ogólnych, takich jak szkolenia z zakresu taktyki, strzelania czy podstaw ratownictwa” – informował porucznik Konrad Dzięgielewski, dowódca kompanii szkolnej.

Żołnierze składający dziś przysięgę pochodzą z różnych regionów Polski. Jak donoszą źródła, 90 procent z nich zamierza kontynuować swoją służbę wojskową. Niektórzy będą służyć w braniewskiej brygadzie.